KONCEPCE A VýROBA NáSTROJú

Postupové nástroje.
Specializujeme se na navrhovánÍ a provádìnÍ postupových nástrojú pro lisy od 100 do 500 tun.
VyrábÍme nástroje pro svoji výrobu dÍlú nebo pro zákaznÍka.

Dovednosti a všestrannost.
Náš výrobnÍ tým se skládá ze zkušených technikú s obrábìnÍm, stejnì jako znalosti programovánÍ.
Jako profesionálnÍ nástrojaØi, jsou zapojeny do výrobnÍho procesu od fáze návrhu.
Naše stroje, které zcela splňujÍ evropské bezpeènostnÍ normy stanovené usnesenÍm 93-40, se mohou pochlubit nejnovìjšÍ technologiÍ od CNC obrábìcÍch center po elektroerosivnÍ obrábìnÍ.