O SPOLEèNOSTI

SOREM, lisovÁnÍ - ØezÁnÍ, taženÍ, výroba a kompletace dÍlú na lisech a speciÁlnÍch strojÍch

Spoleènost SOREM navrhuje, vyrÁbÍ a použÍvÁ : lisovacÍ nÁstroje – postupové a jednoÚèelové, kompletovÁnÍ sestav z jednotlivých dÍlú pomocÍ jednoÚèelových strojú (bodové svaØovÁnÍ, nýtovÁnÍ, pertlovÁnÍ, šroubovÁnÍ…).

SOREM patØÍ od roku 2015 skupinì SOMICA Group. V souèasné dobì vlastnÍ 5 zÁvodú (SOMICA FR, ERODE FR, EDOROM RO, SOREM FR a SOREM CZ).

Oba zÁvody SOREM jsou certifikované ISO 9001:2008.
SOREM v kostce :
 • ØÍzenÍ projektú
 • Konstrukce nÁstroje a zhotovenÍ
 • Výroba na speciÁlnÍch strojÍch a lisech

NAŠI ZÁKAZNÍCI

Mezi naše zÁkaznÍky patØÍ :
 • FAURECIA
 • Groupe CAHORS (MAEC)
 • DELMON INDUSTRIE
 • FUJI KOYO
 • EATON
 • LEGRAND
 • LISI
 • MANN + HUMMEL
 • TIMKEN
 • TUYAUTO
 • Dodavatelé pro PSA, RENAULT, VW