NAŠE KLÍCOVÁ DATA

2000RozšÍrenÍ našich provozoven o dve automatické lisovacÍ linky (150 a 500T).
2002ISO 9001 certifikace (verze 2000) a rozmÍstenÍ nového pocÍtacového rÍzenÍ a rešenÍ výroby.
2003UmÍstenÍ 110-tunového dokoncovacÍho lisu.
2004-2005ZavedenÍ numericky kontrolovaného zÁsobovÁnÍ na všech automatických linkÁch.
PartnerstvÍ s dodavateli nÁstroju s nÍzkými nÁklady.
2006ZavedenÍ rešenÍ VISI Progress and Blank software: nÁstrih, konstrukce postupových nÁstroju, usnadnenÍ lisovÁnÍ.
2007Instalace automatické povrchové brusky a 3D merÍcÍho stroje.
RozšÍrenÍ našich provozoven se zavedenÍm 400-tunové automatické linky.
Instalace lisovacÍ výrobnÍ jednotky a sestavenÍ malých montÁžnÍch jednotek v Ceské republice.
2008Instalace 400-tunové automatické linky a 100-tunového dokoncovacÍho lisu v SOREM CZ.
2011 SOREM CZ certifikovanÁ dle EN ISO 9001:2008.
2016 SOREM CZ a SOREM Fr se certifikovanÁ dle EN ISO 9001:2008.
2015 SOREM CZ a SOREM FR patØÍ skupinì SOMICA Group
2016 Instalace 200-tunové automatické linky (Weingarten), ruènÍho lisu 32T a strojú na údržbu nÁstrojú (2 frézy, soustruh)
2017 Instalace svaØovacÍho robotu ABB
2017 Instalace 315-tunové automatické linky (Balconi)