SPOLEèNý ROZVOJ


VÁš partner projektú

Naše technické služby s oddìlenÍm jakosti hledÁ se zÁkaznÍkem nejlepšÍ ØešenÍ na splnìnÍ požadavkú zÁkaznÍka, co se týkÁ ceny a kvality.
Naše procesnÍ systémy ØÍzenÍ odpovÍdajÍ automobilovým požadavkúm dle norem IATF 16949, kde nabÍdneme zÁkaznÍkúm z tohoto segmentu vedenÍ projektu dle APQP, vèetnì vzorovacÍ fÁze dle PPAP.

Optimalizace.
Se svými zkušenostmi a know-how v oblasti ØezÁnÍ a lisovÁnÍ, firma SOREM našla a nabÍzÍ technickÁ ØešenÍ, kterÁ splnÍ vaše oèekÁvÁnÍ.


Vzorky.